Diyanetten etraf için ’emanete hassasiyet’ daveti

Posted by

Diyanet İşleri Başkanlığı, “Sıfır Atık, Sıfır İsraf” anlayışıyla Müslümanları hassas olmaya çağırarak, hem israfı hem de etraf felaketlerini azaltmayı hedefliyor.

Diyanet vazifelileri, başta mescitler olmak üzere farklı platformlarda İslam’ın etraf ahlakıyla ilgili unsurlarına yönelik bilgilendirmede bulunurken, Başkanlık da etraf alanında farklı kurumlarla iş birlikleri yapıyor.

“Hadisler Ekseninde Etraf Ahlakı” başlıklı kitabı da bulunan Diyanet İşleri Lider Yardımcısı Huriye Martı, son olarak Emine Erdoğan’ın öncülüğünde hazırlanan, etraf gönüllüsü 28 yerli ve yabancı ismin yazılarının yer aldığı “Dünya Ortak Evimiz” kitabında “Çevreyle Dost Olmanın Sırrı” kısmını kaleme aldı.

Martı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanın yalnızca beşerle değil tıpkı vakitte etraf, tabiat ve hayvanlarla da ilgisi olduğunu belirtti.

Etrafla bağ kurulmasında aile faktörünün çok değerli olduğunu söz eden Martı, insanın tabiat üzerindeki tasarrufunun muhakkak ölçülere, ahlaki ve türel kurallara bağlı olduğunu kaydetti.

Ahlaki ve tüzel kuralların bir yandan Allah tarafından öteki yandan da toplumların kendi yasal yapılanmaları ve gelenekleri içinde belirlendiğini vurgulayan Martı, “İnsanın tabiatla münasebetinde, tabiat üzerindeki tasarrufunda hem ilahi hem de beşeri bir istikamet vardır. Allah’ın peygamberler aracılığıyla insan-doğa münasebetini düzenlediğini, bunu muhakkak unsurlara ve sonlara oturttuğunu görüyoruz.” dedi.

Huriye Martı, Hz. Muhammed’in etraf şuuru noktasında en hoş örnek olduğunu kaydederek, “Çevre, anlamsız yaratılmış ve özensiz şekillenmiş bir varlıklar bütünü değildir, bilakis her öğesi farklı ayrı mana taşıyan, Allah tarafından itinayla yaratılmış bir bütündür.” diye konuştu.

“Bu tertipli yapı, onunla ahenk içinde yaşamayı gerektirir”

Her öğesi farklı ayrı kıymet taşıyan etrafın beşere emanet olduğunu belirten Martı, “İnsanın emanetçi olması etrafındaki her varlıkla alakalı hassasiyet göstermesini ve yarın o varlığın sahibi olan Allah’a hesap vermesini bilmesini gerektirir. Bu hesap verme şuuru, yeryüzünün onurlu halifesi olan insanın taşıdığı tahminen de en büyük şuurdur. İnsan etrafın efendisi değil emanetçisidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Martı, süper bir kudretin eseri olan etrafta inanılmaz derece tertip ve disiplin olduğunu lisana getirdi.

“Bu sistemli yapı onunla ahenk içinde yaşamayı gerektirir. Allah’ın “yeryüzü sisteme sokulduktan sonra bozgunculuk yapmayın” biçimindeki ihtarının da buraya işaret ettiğini kaydeden Martı, bu dengeyi bozacak biçimde davranmanın hem etrafa hem beşere ihanet manası taşıdığını hem de Allah’ın buyruğuna karşı gelmek olduğunu bildirdi.

İnsanın tabiata muhtaç olduğunu aktaran Martı, “Çevremizdeki varlıklar, onlara muhtaç olduğumuz için bedelli değil, onlar aslında Allah tarafından yaratılmakla bir öz kıymete sahiptir. Çevreyi müdafaanın ve etraf meselelerine tahlil üretmenin yolu tam da buradan geçer. Varlıkların öz kıymetini kabul etmek ve onlara merhamet göstermek insanın bir görevidir. İnsanın kainata ziyan vermesi aslında kendine ziyan vermesidir.” dedi.

KAYNAK: AA

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.