AYM’den sosyal medya paylaşımından ceza alan öğretmen için karar

Posted by

Anayasa Mahkemesi, Adana’da bir lisede beden eğitimi öğretmenliği yapan Hüseyin Ömer Volkan Çiçek’in Facebook’ta yaptığı bir paylaşım nedeniyle kınama cezası ile cezalandırılması üzerine yaptığı başvuruyu değerlendirdi.

Çiçek’in cezasını inceleyen Konya Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi 15 Mart 2017 tarihinde kararın onanmasına oyçokluğu ile karar vermişti. Başvurucunun karar düzeltme talebi aynı mahkeme tarafından oyçokluğuyla daha sonra reddedildi.

Çiçek, 6 Aralık 2017 tarihinde bireysel başvuruda bulunmuştu.

Anayasa Mahkemesi, değerlendirmesine ifade özgürlüğü kapsamında inceleme bulunarak kararında şöyle ifade etti:

Kamu görevlilerinin sahip oldukları statüden kaynaklanan bazı sınırlamalara tabi olmaları ifade özgürlüğü gibi temel bir özgürlüğü kamu görevlisi olma adına peşinen feda etmeleri gerektiği anlamına gelmemelidir. Bu nedenle bir kamu görevlisi dengeli olmak, yürüttüğü kamu görevi bakımından tarafsızlığına gölge düşürmemek ve görevini aksatmamak kaydıyla ifade özgürlüğünü kullanarak eleştiride bulunabilir. Somut olayda da başvurucunun sosyal medya hesabından paylaştığı ifadelerin kamu görevlisi statüsünden kaynaklanan ödev ve sorumluluklarına aykırı ve tarafsızlığına gölge düşürecek nitelikte olmadığı, yöneticisi olduğu Sendikanın bir üyesi ile ilgili olarak gerçekleştirilen toplantıya ilişkin görüşlerini yansıtan, ifade özgürlüğü korumasından yararlanması gereken ifadeler olduğu kanaatine varılmıştır.

Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine oybirliği ile hükmeden AYM, yeniden yargılama yapılmasına karar verdi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.